Еволюция в хирургичното лечение на хемороидалната болест


md 01/02/2023

Д-р Ганчо Костов, д.м Медицински университет – Пловдив, Медицински факултет, Катедра специална хирургия УМБАЛ Каспела – Пловдив, Клиника по хирургия Имейл: caspela@abv.bg Хемороидалната болест (ХБ) е най-често срещаното заболяване на аналната област. Наименованието произхожда от гръцката дума haema(кръв)rrhoe(течение). Типичната хронично-рецидивираща форма засяга 4.4-36% от населението (средно един от 20), а във възрастовата група над 50 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.