Диабет и сърце: коронарна сърдечна болест


md 01/02/2023

Коронарната сърдечна болест (КСБ) е често срещана при пациентите със захарен диабет (ЗД), като при голям процент от случаите се изявява атипично; превенцията й изисква постигане на контрол върху рисковите фактори (хипертония, дислипидемия, хипергликемия) и прекратяване на тютюнопушенето; хирургичната реваскуларизация се предпочита пред медикаментозната, тъй като е асоциирана с подобрена дългосрочна прогноза (1). ЗД е […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.