Allopurinol e с по-добър сърдечносъдов профил на безопасност в сравнение с febuxostat


md 01/02/2023

При пациентите с подагра и анамнеза за сърдечносъдови заболявания (ССЗ) лечението с allopurinol е асоциирано с по-малка кардиоваскуларна смъртност в сравнение с febuxostat, а при тези без съпътстваща атеросклероза, сърдечносъдовата безопасност на allopurinol е сходна с тази на febuxostat, показаха резултатите от мета-анализ, публикувани в списание Frontiers in Pharmacology (1). Подаграта е метаболитно заболяване, причинено […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.