Сравнителна ефикасност на новите хипогликемични медикаменти при тежко диабетно ХБЗ


md 01/12/2022

Приложението на инхибиторите на натриево-глюкозния ко-транспортер 2 (SGLT2i) е от полза при болни със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) и тежко бъбречно увреждане. То има положителни ефекти върху бъбречната функция и преживяемостта, и може да се обмисли като терапия на пациенти с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ). Данните са от системен обзор и мета-анализ, публикуван през […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.