Silodosin


md 01/12/2022

Silodosin e високоефективен по отношение подобрението на СДПП и уродинамичните параметри при ДПХ, показаха резултатите от обзор, публикуван в сп. Advances in Therapy. Освен това, медикаментът e ефикасен като медикаментозна експулсивна терапия при дистални уретерални камъни, според данните от проспективни рандомизирани проучвания (1). Silodosin определя гладкомускулната релаксация на пикочния мехур и простатната тъкан, повишава кръвотока […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.