Предупреждение за неефективността на някои моноклонални антитела срещу SARS-CoV-2


md 01/12/2022

ЕМА предупреди в края на миналата година за намалена активност на одобрените моноклонални антитела срещу нови щамове на SARS-CoV-2. Моноклоналните антитела са създадени за неутрализиране на коронавируса чрез свързване със спайк протеина. Някои от новите щамове имат мутации в този протеин, което намалява способността на антителата да се свързват с тях (1). Няколко лабораторни изследвания […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.