Перорални TKI при NSCLC с ALK пренареждане


md 01/12/2022

Около 5% от пациентите с недребноклетъчен рак на белите дробове (NSCLC) са с ALK (анапластична лимфом киназа) генно пренареждане. Най-новото ръководство на National Comprehensive Cancer Network (NCCN) от тази година препоръчва тестване за ALK пренареждане при всички пациенти с метастатичен несквамозно клетъчен NSCLC или нетипизиран на цитологичен анализ NSCLC (NSCLC-NOS), базирано на данните за ефикасност […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.