Nebivolol при АХ със съпътстващ диабет или метаболитни нарушения


md 01/12/2022

Повишеното артериално налягане (АН) е чест съпътстващ симптом на захарния диабет тип 1 (ЗДТ1) и тип 2 (ЗДТ2), а ефективното му повлияване намалява честотата на значимите макро- и микросъдови усложнения, развитието на терминално бъбречно заболяване, и смъртността (1). Според ръководството на ESC/ESH, терапията на хипертонията при диабет трябва да започне с двойна комбинация от ACEi […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.