Мястото на valsartan и неговите комбинации с hydrochlorothiazide и amlodipine при лечението на АХ. Ползи отвъд контрола на кръвното налягане


md 01/12/2022

Сърдечно-съдовите заболявания остават водеща причина за смърт в световен мащаб. На болестите на органите на кръвообръщението се дължат най-висок брой смъртни случаи в България (1100 на 100 000 души), което е около три пъти повече от средната стойност за ЕС (1). Около 19% от всички фатални събития биха могли да бъдат избегнати чрез превенция и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.