Метаболитни предимства на фиксираната дозова комбинация ramipril/amlodipine


md 01/12/2022

Болните със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) имат около четири пъти по-голяма заболеваемост и смъртност, в сравнение с тези без диабет, като този риск се повишава допълнително при наличието на затлъстяване и артериална хипертония (АХ). Най-новите практически ръководства на Европейското дружество по кардиология/Европейското дружество по хипертония (ESH/ESH) (от 2018) и на Международното дружество по хипертония […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.