Метаболитни ефекти на бета-блокерите – фокус върху nebivolol


md 01/12/2022

Терапията на артериалната хипертония (АХ) при пациенти със съпътстващи метаболитни заболявания често е предизвикателство, тъй като много от антихипертензивните медикаменти имат негативни метаболитни ефекти. Болните с АХ имат 2.5 пъти по-висок риск за развитие на захарен диабет тип 2 (ЗДТ2), в сравнение с нормотензивните хора. Освен това, около 70% от пациентите с АХ са с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.