Медикаментозна терапия на диабета в първичната помощ


md 01/12/2022

Честотата на захарния диабет тип 2 (ЗДТ2) и свързаните с него съпътстващи заболявания непрекъснато се увеличават, на фона на все по-комплексните възможности за оптимизиране на гликемичния контрол, особено в първичната медицинска помощ. Това затруднява избора на терапия и е причина за терапевтична инерция. Новите актуализирани препоръки на Primary Care Diabetes Europe имат за цел да […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.