Клинично проучване EMPA-KIDNEY показва значителна полза на еmpagliflozin за намаляване на прогресията на бъбречното заболяване или сърдечносъдовата смърт с 28% спрямо плацебо при пациенти с ХБЗ


md 01/12/2022

EMPA-KIDNEY, най-голямото и широкообхватно проучване със SGLT2 инхибитор при хронично бъбречно заболяване, дава нови доказателства за пациенти, които често се срещат в клиничната практика (1, 2). Фаза 3 клиничното проучване демонстрира също и статистически значимо намаляване (с 14%) на хоспитализациите по всякакви причини, което е в полза на пациентите и намалява тежестта върху здравните системи. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.