ESC 2022 – периоперативен сърдечносъдов риск


md 01/12/2022

Европейското дружество по кардиология (ESC) публикува ново ръководство за сърдечносъдова оценка и поведение при пациенти, подложени на оперативни интервенции* (1). Сърдечносъдовите усложнения са значителен фактор за постоперативната прогноза на болни, подложени на хирургични интервенции. Този риск се повлиява от: – Наличие и оптимизиране на специфичните съпътстващи заболявания – Степен на комплексност на планираното оперативно лечение […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.