Дългосрочна преживяемост при лекуваните с tafamidis пациенти с транстиретинова сърдечна амилоидоза


md 01/12/2022

Ранното започване на терапия със стабилизатора на тетрамерите tafamidis е асоциирано със значително удължаване на дългосрочната преживяемост при болните с транстиретинова сърдечна амилоидоза, показаха резултатите от удължената фаза на проучването ATTR-ACT* (1). Транстиретиновата амилоидна кардиомиопатия (ATTR-CM) е фатално заболяване, причинено от отлагане на транстиретинови амилоидни фибрили в сърцето. Тя може да бъде наследствена (ATTRv), обусловена […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.