Вродена и придобита хипо- или афибриногенемия


md 01/06/2022

Вродените и придобити дефицити на фибриноген са коагулационни нарушения, които се характеризират с епизоди на кървене, варират по тежест и се дължат на количествени и/или качествени нарушения на циркулиращият фибриноген (1). Фибриногенът е хексамерен плазмен гликопротеин с тегло 340 kDa, който се синтезира в черния дроб. Синтезът се кодира от три различни гена в хромозома […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.