Сравнителен анализ на терапиите за неметастатичен кастрационно-резистентен рак на простатата


md 01/06/2022

Darolutamide осигурява оптимална ефикасност и безопасност при неметастатичен кастрационно-резистентен рак на простатата (nmCRPC), а abiraterone acetate e свързан със сравними ползи по отношение на преживяемостта без метастази (MFS), при по-ниска цена на терапията, поради наличие на генерични аналози. Изводите са от индиректно сравнение и мета-анализ на наличните възможности за лечение на nmCRPC (1). След 2018, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.