Системи за мозъчна протекция при перкутанна интервенция върху каротидните артерии


md 01/06/2022

Д-р Розен Григоров, д-р Цветан Желев, проф. д-р Светослав Георгиев УМБАЛ Света Марина – Варна Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов – Варна Подходите при лечение на каротидните стенози са: медикаментозна терапия, каротидна ендартектомия и каротидна ангиопластика. Ограничение на каротидните интервенции е рискът от пери- и постпроцедурна дистална емболизация. Системите за мозъчна протекция показват значителна […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.