Сърдечносъдови прояви и усложнения при децата и младите възрастни със SARS-CoV-2


md 01/06/2022

Епидемиологията, клиничната изява, сърдечносъдовите усложнения и дългосрочната прогноза след прекаран COVID-19 при децата и младите възрастни са разгледани в научна позиция на Американската сърдечна асоциация (American Heart Association – AHA), която беше публикувана в списание Circulation (1). Вече разполагаме с достатъчно данни, че подлежащите сърдечносъдови заболявания са асоциирани с повишен морбидитет и морталитет при възрастните […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.