Предимства на комбинираната терапия с dutasteride/tamsulosin при ДПХ


md 01/06/2022

Доброкачествената простатна хиперплазия (ДПХ) е прогресивно заболяване, което предизвиква симптоми от страна на долните пикочни пътища и повлиява негативно качеството на живот. При напредване на ДПХ се развиват епизоди на намален уринен дебит, повишена честота на уроинфекции, остра ретенция на урина и необходимост за оперативно лечение. ДПХ засяга около 50% от мъжете на възраст 51-60 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.