Предимства на комбинирана терапия на артериалната хипертония


md 01/06/2022

Комбинираната антихипертензивна терапия е асоциирана с подобрено спазване на лечението и по-бързо постигане на контрол на артериалното налягане (АН) в сравнение с монотерапията, при сходна поносимост, като при повечето пациенти трябва да включва тиазиден диуретик, блокер на калциевите канали (CCB) и инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEI) или ангиотензин-рецепторен блокер (ARB) (1-14). Ако не е постигнат […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.