Нутрацевтични продукти при хипертония с дислипидемия


md 01/06/2022

Нутрацевтичните продукти (специфични храни и биоактивни молекули от естествен произход) имат потенциална протективна роля в сърдечносъдовата превенция чрез едновременната редукция на повишеното артериално налягане (АН) и корекция на дислипидемията (1). Натрупването на все повече данни доведе до публикуването на становище на European Society of Cardiology (ESC) по отношение на антихипертензивния им ефект (2). Аналогично, Lipid […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.