ACC/AHA 2022 – диагностично и терапевтично поведение при сърдечна амилоидоза


md 01/06/2022

Диагностицирането на сърдечната амилоидоза (СА) се базира на имуноелектрофореза с имунофиксация на серум и урина, и на технециева сцинтиграфия; единствената терапия, за която е доказано, че подобрява сърдечносъдовия изход при транстиретиновата амилоиодза, е стабилизаторът на тетрамерите tafamidis, според последните препоръки на Американския колеж по кардиология (ACC) и на Американската сърдечна асоциация (AHA) (1). Препоръки за […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.