Влияние на COVID-19 върху качеството на семенната течност – клиничен случай


md 01/04/2022

Касае се за пациент на 55 години, физически здрав и спортуващ редовно, без установени съпътстващи заболявания или прием на медикаменти. Той участва от 2018 година в програма за донорство на семенна течност, за което има подробна медицинска документация (1). През периода 2018 – 2019, броят и мотилитетът на сперматозоидите му са в референтни граници. При […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.