Тройна антихипертензивна терапия с ниски дози


md 01/04/2022

Бързото постигане на ефективен антихипертензивен контрол чрез начално прилагане на комбинирана терапия в стандартни дози за първоначално лечение на леки и умерено тежки форми на артериална хипертония (АХ) често пъти е трудно. Причините за това са най-вече поради индивидуални различия в отговора към приложените медикаменти, развитие на нежелани странични реакции и продължителен период от време […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.