Тройна антихипертензивна комбинация olmesartan/amlodipine/hydrochlorothiazide – данните от реалната клинична практика


md 01/04/2022

Терапията с тройна фиксирана дозова комбинация olmesartan/amlodipine/hydrochlorothiazide (OM/AML/HCTZ) е високо ефективна за намаление на стойностите на систолното и диастолното артериално налягане (АН), и постигане на препоръчителните от медицинските ръководства стойности при висок комплайънс и добро толериране. Данните са от ново клинично проучване, проведено в Корея и публикувано в сп. Clinical Hypertension (1). Артериалната хипертония (АХ) […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.