Съвременни терапевтични възможности при транстиретинова сърдечна амилоидоза


md 01/04/2022

Терапията със стабилизатора на тетрамерите tafamidis* води до подобрени сърдечносъдов изход и функционален статус при пациентите с транстиретинова сърдечна амилоидоза (transthyretin-related amyloidosis – ATTR), при съпоставима с плацебо честота на странични ефекти, поради което той е с клас I препоръка за приложение при тези болни (1-4). Tafamidis се свързва с висок афинитет и селективност към […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.