Превенция на сърдечносъдовите събития с pitavastatin – резултатите от проучването TOHO-LIP


md 01/04/2022

Pitavastatin e по-ефективен от atorvastatin за превенция на сърдечносъдовите събития, въпреки сходните липидопонижаващи свойства, показаха резултатите от подгрупов анализ на проучването TOHO-LIP*, проведено в Япония, Според авторите, това най-вероятно се дължи на увеличените нива на липопротеин липазата (LPL) в резултат на терапията с pitavastatin (1). LPL е екстрацелуларен липолитичен ензим, който се открива в големи […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.