Практически насоки за приложение на flecainide при надкамерни тахикардии


md 01/04/2022

През последните години в клиничната практика навлязоха няколко немедикаментозни терапии (особено радиофреквентна аблация – RFA), които се използват с успех при лечението на рефрактерни на медикаменти случаи с надкамерни тахикардии и в частност при предсърдно мъждене (ПМ). Въпреки това, антиаритмичните медикаменти са все още в основата на лечението на тази група болни, самостоятелно или в […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.