Плейотропни ефекти на metformin при бъбречни заболявания


md 01/04/2022

Metformin e перорален глюкозопонижаващ медикамент, който се прилага широко при захарен диабет тип 2 (ЗДТ2). Той действа чрез индиректно активиране на 5-аденозин монофосфат-активираната протеин киназа (AMPK). Освен антидиабетните му действия, са налице все повече данни за ползотворните му плейтропни ефекти при различни бъбречни заболявания. Metformin е установена първа линия терапия при ЗДТ2, поради потенциалната му […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.