Pitavastatin – кратка информация


md 01/04/2022

Индикации Pitavastatin се прилага за терапия на първична дислипидемия и смесена дислипидемия, като допълнение към подходяща диета, с цел намаление на общия холестерол, холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL-C), аполипопротеин В (apoB), триглицеридите (TG), както и за повишаване на нивата на холестеролa в липопротеините с висока плътност (HDL). Медикаментът се използва и при хетерозиготна […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.