Остро бъбречно увреждане при пациенти с COVID-19 асоциирана пневмония – клиничен случай


md 01/04/2022

Д-р Лилия Стоянова дм, д-р Ивелина Дудренова Клиника по Вътрешни болести, УМБАЛ ”Св. Марина” – Варна, Медицински университет – Варна Е-mail: lilstoianova67@abv.bg Абстракт: Клиничната манифестация на инфекцията c коронавируса тип SARS-CoV-2 е разнообразна, като варира от асимптомно протичане до тежка пневмония, сепсис и мултиорганна недостатъчност. Въвличането на бъбрека във възпалителния процес влошава хода на болестта […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.