Обобщени данни за разпространението на HBV, HCV и коинфекции (HBV/HCV) сред български пациенти на хрониодиализа (2018-2019)


md 01/04/2022

Д-р Анелия Гоцева дм1, д-р Десислава Велчева2, Емилия Насева, дм3 1Лаборатория вирусология, Военномедицинска академия – София, 2МДЛ Цибалаб – София, 3Катедра Икономика на здравеопазването, ФОЗ Проф. Цекомир Воденичаров, МУ- София Е-mail: anelialg@abv.bg Хемодиализираните пациенти са изложени на повишен риск от инфекции, предавани по кръвен път, поради което хепатит В, хепатит С и коинфекцията HBV/HCV при […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.