Кардиомиопатии в детската възраст – класификация и диагноза


md 01/04/2022

Д-р Зорница Василева Клиника по детска кардиология, Национална кардиологична болница – София e-mail: drvass@abv.bg Кардиомиопатиите (КМП) са сред заболяванията, асоциирани с най-лоша прогноза в детската кардиология. Те се разделят най-общо на следните подтипове: дилатативна КМП (ДКМП), хипертрофична КМП (ХКМП), рестриктивна КМП (РКМП), аритмогенна КМП и некомпактна лява камера (left ventricular non-compaction – LVNC). Диагнозата се […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.