EGFR TKI в терапията на NSCLC с редки не-екзон 20 инсерции, EGFR мутации


md 01/04/2022

Активирането на мутации на рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR) e сравнително честo при пациенти с не-дребноклетъчен карцином на белите дробове (NSCLC), според обзорен материал, публикуван в Journal of Thoracic Oncology (1). EGFR е трансмембранен протеин, който е част от ErbB семейството рецептори: EGFR (ErbB-1), HER2/neu (ErbB-2), Her 3 (ErbB-3) и Her 4 (ErbB-4). Мутации, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.