Двойната антитромбоцитна терапия е по-ефективна от ASA при пациентите с инсулт и TIA


md 01/04/2022

Двойната антитромбоцитна терапия (DAPT) с ASA (ацетилсалицилова киселина) и ticagrelor или clopidogrel, приложена в рамките на 24 часа след високорискова транзиторна исхемична атака (TIA) или некардиоемболичен лек до умерено тежък инсулт, води до по-ефективно намаляване на риска за рецидивиращи инсулти и значими сърдечносъдови събития в сравнение с монотерапията с ASA, показаха резултатите от мета-анализ, публикувани […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.