Darolutamide удължава преживяемостта при неметастатичен кастрационно-резистентен рак на простатата


md 01/04/2022

Tерапията с darolutamide* увеличава сигнификантно общата преживяемост при мъже с неметастатичен, кастрационно-резистентен рак на простатата (nmCRPC), в сравнение с плацебо, при сходна честота на нежелани ефекти, показаха резултатите от втория етап на проучването ARAMIS, публикувани в New England Journal of Medicine (1). nmCRPC се определя като повишени нива на серумния простатно-специфичен антиген (PSA) при липса […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.