DAPT при исхемичен лек инсулт е по-ефективна за превенция на ранен рецидив при по-ниско изходно систолно АН


md 01/04/2022

Пациентите с лек исхемичен инсулт или с високорискова транзиторна исхемична атака (TIA) имат по-големи ползи от двойната антитромбоцитна терапия (DAPT) acetylsalicylic acid (ASA) + clopidogrel, отколкото монотерапията с ASA, за намаляване на риска за ранен рецидивиращ инсулт, особено до седмия ден след началното събитие, ако систолното им артериално налягане (САН) е по-ниско при изява на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.