Антихипертензивни ефекти на GLP-1 RA


md 01/04/2022

Захарният диабет и артериалната хипертония (АХ) в много случаи се развиват успоредно, като честотата на АХ при болни с диабет е около 50% към момента на диагностицирането на заболяването и се повишава с увеличаване на давността. Оптималният антихипертензивен контрол намалява значително сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност, и е най-ефективният метод за превенция на съдови събития и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.