Системна терапия при напреднал хепатоцелуларен карцином


md 01/02/2022

Хепатоцелуларният карцином (HCC) е причина за 75-85% от първичните злокачествени заболявания на черния дроб и е четвъртата водеща причина за фатален изход в резултат на неопластично заболявано в световен мащаб. Всяка година се регистрират около 670 000 нови случаи и около 635 000 смъртни случаи от HCC. Рисковите фактори за заболяването варират според географкия район […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.