Рисков профил при значима каротидна патология в сърдечната катетеризационна лаборатория


md 01/02/2022

Д-р Цветан Желев, д-р Ивайло Борисов, проф. д-р Светослав Георгиев, дм Медицински университет – Варна; УМБАЛ Св. Марина – Варна; II клиника по кардиология – инвазивна E-mail: cecozelev@abv.bg, borisow@abv.bg, georgiev60@gmail.com Исхемичният мозъчен инсулт се превърна в ясно дефиниран, спешен, частично лечим в съответния терапевтичен прозорец медицински проблем, изискващ специфична логистика и значителни здравни ресурси. Ако […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.