Предимства на двукратното дневно приложение на lisinopril


md 01/02/2022

Най-новите ръководства на ESC/ESH и на ISH препоръчват при определени групи пациенти с нискорискова артериална хипертония (АХ) I степен (систолно налягане 140-159 mmHg, диастолно налягане 90-99 mmHg), възраст >/=80 години или такива с крехко здраве, да се предписва антихипертензивна монотерапия (1, 2). Указанията са базирани на опита, че успоредно с повишаването на систолното артериално налягане […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.