Perindopril/amlodipine – по-добри сърдечносъдови ползи чрез по-бърз антихипертензивен ефект


md 01/02/2022

Артериалната хипертония (АХ) продължава да е най-значимият фактор за смъртност в световен мащаб. Дори и в най-развитите държави, приложението на антихипертензивна терапия постига препоръчваните от стандартите прицелни стойности на артериалното налягане (АН) само при около 60% от пациентите, въпреки наличието на три групи медикаменти за начална терапия, както и възможностите за двойни и тройни комбинации […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.