Perindopril/amlodipine като първа линия терапия при хипертония


md 01/02/2022

Приложението на комбинираната терапия с фиксирани дози perindopril/amlodipine 3.5/2.5 mg в една таблетка, е подходяща като първа линия терапия при пациенти с артериална хипертония (АХ), в сравнение с монотерапията с инхибитор на системата ренин-ангиотензин-алдостерон (RAASi) (1). Редукцията на артериалното налягане (АН) още в първия месец от лечението, подобрява комплайънса на пациентите, което вторично е свързано […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.