Липидопонижаващи ефекти на pitavastatin – системен обзор и мета-анализ


md 01/02/2022

Сърдечносъдовите заболявания (ССЗ) са водеща причина за инвалидизация и фатален изход в световен мащаб. Въпреки наличието на различни класове медикаменти, дори и в развитите държави превенцията на ССЗ се затруднява от наличието на рискови фактори като напреднала възраст, диабет, хипертония и тютюнопушене. Натрупаният опит недвусмислено показва, че високите нива на холестерол в липопротеините с ниска […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.