Избор на оптимална адювантна химио- и таргетна терапия при ранен рак на гърдата – актуализирани препоръки на ASCO


md 01/02/2022

При пациенти с HER2-позитивен рак на гърдата с патологично инвазивно резидуално заболяване (остатъчен инвазивен тумор в гърдата и/или лимфните възли) към момента на оперативно лечение след стандартна предоперативна химиотерапия и HER2-таргетна терапия, трябва да се приложат адювантно 14 цикъла trastuzumab emtansine (T-DM1), освен ако не е налице рецидив на заболяването или неповлияваща се токсичност. Становището […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.