Ефекти на leuproreline acetate върху качеството на живот при рак на простатата


md 01/02/2022

Терапията на рака на простатата с leuproreline acetate* през шестмесечни интервали не влошава сигнификантно общия здравен статус и качеството на живот, въпреки ограничаването на физическата и ролева функция и появата на свързани с хормоналната терапия симптоми. Резултатите са от проспективно лонгитудинално кохортно проучване, публикувано в сп. Prostate International (1). Прогнозата и смъртността, свързани с различни […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.