Дългосрочни предимства на ранната терапия с ocrelizumab при множествена склероза


md 01/02/2022

Рано започнатата терапия с ocrelizumab* показва бързо настъпило и сигнификантно намаление на риска от необходимостта от използване на помощни средства при пристъпна множествена склероза и намалява риска за прогресия на инвалидизацията при първична прогресивна множествена склероза**. Данните са от продълженията на проучванията, представени на 37-я конгрес на European Committee for Treatment and Research in Multiple […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.