Влияние на имуносупресорите върху ефектите на COVID-19 ваксините


md 01/12/2021

Пациентите с нарушен имунитет са с повишен риск за инфекция със SARS-CoV-2 и недостатъчен отговор след имунизиране срещу COVID-19. Наличните данни сочат, че при повечето болни на терапия с имуносупресори, които са с приложени грипни или пневмококови ваксини, клетъчният и хуморалният отговор е запазен. Някои медикаменти (като rituximab и methotrexate) са свързани с намален хуморален […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.