Терапия на MIS-C – базирани на доказателства данни


md 01/12/2021

Различните терапевтични подходи – монотерапия с интравенозни имуноглобулини (IVIG), самостоятелно приложение на кортикостероиди (КС) или комбинирано лечение с IVIG и КС – не са асоциирани със значими различия по отношение на краткосрочния изход при децата с мултисистемен възпалителен синдром, показаха резултатите от две проучвания, публикувани в New England Journal of Medicine – NEJM (1-5). Дефиницията […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.